Το θέατρο και η παιδαγωγική είναι τομείς παράπλευροι και συγγενείς. Το θέατρο μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού ώστε να κάνει το μάθημα του, χρησιμοποιώντας θεατρικές τεχνικές. Το αποτέλεσμα θα είναι πιο ευχάριστο και αποτελεσματικό. Έτσι τα παιδαγωγικά σεμινάρια απευθύνονται σε δασκάλους και νηπιαγωγούς και το περιεχόμενο τους είναι: πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θεατρική διαδικασία, η αφήγηση παραμυθιών, το δημιουργικό παιχνίδι, στην εκπαίδευση και ειδικά στη διδασκαλία. Οι διάφορες μορφές όπως το παιχνίδι των ρόλων(role playing), η δημιουργική μάθηση, το drama in education, η πνευματική βιωματική και συναισθηματική συμμετοχή γίνονται πρόσφορες στον δάσκαλο. Η μάθηση μέσω του δράματος, η κατανόηση μέσω του δράματος, η αφομοίωση των γνωστικών αντικειμένων μέσα από το θέατρο είναι διαυλοι που μπορεί να περάσει η γνώση και να κατακτηθεί από τον μαθητή πολύ περισσότερο από την αποστήθιση και την παπαγαλία.
Οι συμμετέχοντες στα παιδαγωγικά σεμινάρια προσεγγίζουν την Δημιουργική μάθηση και το Drama in education ώστε το μάθημα και η τάξη να λειτουργούν μέσα σε μία χαρούμενη και ανέμελη ατμόσφαιρα, ευχάριστη και δημιουργική. Μια τέτοια μαθησιακή διαδικασία είναι  απελευθερωτική για τα παιδιά και τον δάσκαλο και όχι ένας καταναγκαστικός βραχνάς που επιβάλλεται από τους μεγάλους.