Η Σκηνογραφία είναι μισή σκηνοθεσία.
Το εικαστικό μέρος μιας παράστασης είναι, μαζί με το παίξιμο του ηθοποιού, το πιο σημαντικό.
Το τμήμα της Σκηνογραφίας καταρτίζει τους μελλοντικούς σκηνογράφους.
Η αρχιτεκτονική της σκηνής. η πλαστικότητα, η δομή και η ισορροπία της, η διαμόρφωση του σκηνικού χώρου έτσι ώστε να εκπέμπει την ατμόσφαιρα του έργου, να συνθέτει τον κόσμο όπου οι ηθοποιοί θα δημιουργήσουν χαρακτήρες θα οικοδομήσουν σχέσεις και συγκρούσεις, μέχρι την τελική λύτρωση και έκβαση του .
Το τμήμα της Σκηνογραφίας είναι σύνθετο και λεπτομερές. Ξεκινάει από τις βασικές αρχές και φτάνει μέχρι τις λεπτομέρειες των σκηνικών και των σκηνογραφικών στοιχείων. Θεωρητικά και κατασκευαστικά στοιχεία διδάσκονται στα μαθήματα και ο σπουδαστής, ανιχνεύει τις φόρμες και κατακτά την τεχνική του βήμα βήμα,.
Η έρευνα και η εφαρμογή έχει όλες τις ευκαιρίες και τα μέσα για να δώσει αποτελέσματα.
Το Κέντρο Σπουδών διαθέτει:

@  Καθηγητές (Σκηνοθέτες και σκηνογράφοι) γνωστοί και ενεργοί στο θεατρικό γίγνεσθαι.
@  Πλούσια Βιβλιοθήκη και βιντεοθήκη για την έρευνα τους.
@  Συνεργασία με το τμήμα υποκριτικής.
@  Παράλληλα εργαστήρια και σεμινάρια, μάσκας, μαριονέτας, κούκλας και φωτισμών συμπληρώνουν την γνώση και
ετοιμάζουν  τους σπουδαστές για τον θεατρικό στίβο.

.