ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
CENTER OF HIGHER EDUCATION IN THEATER STUDIES
DEPARTMENTS
PROJECTS